Ολοκληρώθηκε η συναλλαγή!

Η συναλλαγή σας ήταν επιτυχής.